• /¸elə´kju:ʃənəri/

  Thông dụng

  Tính từ
  Thuộc về thuật diễn thuyết trước công chúng
  elocutionary gifts
  tài ăn nói, tài hùng biện

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  declamatory , rhetorical

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X