• Kỹ thuật chung

  độ giãn dài giới hạn
  độ giãn dài tới đứt
  độ giãn khi đứt
  độ giãn ở điểm gãy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X