• /em/

  Thông dụng

  Danh từ

  M, m (chữ cái)
  M (đơn vị đo dòng chữ in)

  Đại từ

  Chúng, họ
  Don't let'em get in!
  Đừng để họ vào!

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đơn vị em

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X