• /´end¸ɔ:l/

  Thông dụng

  Danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự kết thúc
  Điều kết thúc, điều chấm dứt
  mục đích

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X