• /¸endou´θə:mik/

  Thông dụng

  Cách viết khác endothermal

  Như endothermal

  Chuyên ngành

  Y học

  thu nhiệt

  Kỹ thuật chung

  hấp thụ nhiệt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X