• (đổi hướng từ Engrafted)
  /in'grα:ft/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  (thực vật học); (y học) ghép (cây, da...)
  Ghép vào, lồng vào
  Thêm (râu ria...) vào
  Làm thấm nhuần (nguyên tắc...)

  Hình thái từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X