• Toán & tin

  sơ đồ quan hệ thực thể

  Giải thích VN: Là biểu diễn đồ họa về các thực thể và mối quan hệ của chúng. Sơ đồ quan hệ thực thể là phương tiện hữu dụng có được cách nhìn nhận chung về dữ liệu giữa người sử dụng và nhà phát triển ứng dụng.

  Xây dựng

  Sơ đồ quan hệ thực thể

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X