• /en'troupiɔn/

  Thông dụng

  Danh từ

  (y học) quặm (mắt)

  Y học

  chứng cụp mi

  Y Sinh

  quặm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X