• /¸epi´gæstrik/

  Thông dụng

  Tính từ

  (giải phẫu) (thuộc) thượng vị

  Chuyên ngành

  Y học

  thuộc thượng vị

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X