• /¸epidʒi´netik/

  Thông dụng

  Tính từ

  (địa lý,địa chất) biểu sinh

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  biểu sinh
  epigenetic homeostasis
  nội cân bằng biểu sinh
  tạo lục

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X