• /e´piskəpit/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chức giám mục; nhiệm kỳ giám mục
  the episcopate
  các giám mục

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X