• Thông dụng

  Danh từ

  (Người) mang lại sự cân bằng
  người gỡ hòa( bóng đá)

  Kỹ thuật chung

  Địa chất

  bộ cân bằng, bộ điều chỉnh, bộ bù

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X