• /¸i:kwi´nɔkʃəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) điểm phân

  Danh từ + Cách viết khác : ( .equator)

  i'kweit”
  đường phân (điểm)
  ( số nhiều) bão xuân phân, bão thu phân

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  đường phân điểm
  thuộc phân điểm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X