• /¸i:kwi´pɔlənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Bằng sức, ngang sức; tương đương (về giá trị...)

  Danh từ

  Vật bằng sức, vật ngang sức; vật tương đương (về giá trị...)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  bằng nhau (vectơ)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X