• /¸i:kwi´pɔndərənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  ( (thường) + to, with) làm đối trọng, cân bằng với

  Danh từ

  Đối trọng

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  cân bằng
  equiponderant state
  trạng thái cân bằng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X