• /i¸kwivə´kæliti/

  Thông dụng

  Cách viết khác equivocalness

  Danh từ
  Tính lập lờ, tính nước đôi; lời nói hai nghĩa
  Tính khả nghi, tính đáng ngờ
  Tính không rõ rệt, tính không chắc chắn, tính không quyết định

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X