• /i´reizə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người xoá, người xoá bỏ
  Cái tẩy, cái cạo
  Giẻ lau bảng tha thiết

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bộ xóa
  cái tẩy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X