• (đổi hướng từ Eroticizing)
  /i´rɔti¸saiz/

  Thông dụng

  Ngoại động từ
  Khiêu dâm
  Hình thái từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X