• /i´rʌptiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Nổi lên, bùng lên
  eruptive fever
  sốt ban cua

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  thuộc (núi lửa)

  Xây dựng

  bắn ra

  Kỹ thuật chung

  phun
  eruptive breccia
  dăm kết phun trào
  eruptive cloud
  mây phun trào
  eruptive cone
  nón phun trào
  eruptive rock
  đá phun trào
  eruptive rock
  đá phun từ núi lửa
  phun ra
  phun trào
  eruptive breccia
  dăm kết phun trào
  eruptive cloud
  mây phun trào
  eruptive cone
  nón phun trào
  eruptive rock
  đá phun trào

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X