• /´eskə¸leitə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cầu thang tự động
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) khoản điều chỉnh (điều khoản quy định sự điều chỉnh (thường) kỳ về giá cả hay lượng) ( (cũng) escalator clause)

  Tính từ

  Quy định điều chỉnh (giá cả, lượng)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  thang băng
  thang máy cuốn
  single-flight escalator
  thang máy cuốn một thân

  Điện

  cầu thang cuốn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X