• /is´pæljə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Giàn đứng (dựa vào tường cho dây leo...)
  Cây trồng ở giàn đứng

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  giàn cây

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X