• /¸esplə´neid/

  Thông dụng

  Danh từ

  (quân sự) khoảng đất giữa thành luỹ và thành phố
  Nơi dạo mát

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  khoảng trống
  quảng trường

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X