• /is´kwaiə/

  Thông dụng

  Danh từ, (viết tắt) .Esq

  Ông, ngài (viết đằng sau tên họ, ở phần địa chỉ đề trên thư)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X