• /i´sjuəriəns/

  Thông dụng

  Cách viết khác esuriency

  Danh từ
  Sự đói khát
  Sự thèm muốn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X