• /ju:´stætik/

  Thông dụng

  Tính từ

  (địa chất) chấn tĩnh

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đẳng tĩnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X