• /i¸vændʒə´listik/

  Thông dụng

  Tính từ (tôn giáo)

  (thuộc) tác giả Phúc âm
  (thuộc) người truyền bá Phúc âm
  (như) evangelical

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X