• Kỹ thuật chung

  áp suất bay hơi
  evaporating pressure control
  điều chỉnh áp suất bay hơi
  áp suất hóa hơi
  áp suất sôi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X