• /i´veisivnis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Tính lảng tránh, tính hay lảng tránh, tính hay thoái thác

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X