• /ik¸saitə´biliti/

  Thông dụng

  Danh từ
  Tính dễ bị kích thích, tính dễ bị kích động

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X