• /eks¸kɔ:ri´eiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự làm tuột da, sự làm sầy da; chỗ tuột da, chỗ sầy da
  Sự bóc, sự lột da
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự phê bình gắt gao, sự chỉ trích gắt gao; lời phê bình gắt gao; lời chỉ trích gắt gao

  Chuyên ngành

  Y học

  trầy (da)

  Kỹ thuật chung

  bóc
  lột (da)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X