• /ik¸zekju´tɔ:riəl/

  Thông dụng

  Cách viết khác executory

  Tính từ
  (thuộc) sự thực hiện, (thuộc) sự thi hành; để thực hiện, để thi hành
  (thuộc) sự chấp hành; (thuộc) sự quản trị

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X