• /¸eksɔ´terik/

  Thông dụng

  Tính từ

  Công khai
  Thông thường, phổ biến
  Không được tham gia sự truyền đạo bí mật

  Chuyên ngành

  Y học

  sinh trưởng ngoài cơ thể

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X