• /eks´pi:diəns/

  Thông dụng

  Cách viết khác expediency

  Danh từ
  Tính có lợi, tính thiết thực; tính thích hợp
  Tính chất thủ đoạn; động cơ cá nhân

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X