• /iks´ploudə/

  Thông dụng

  Xem explode

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  ngòi nổ
  decay action exploder
  ngòi nổ tác dụng chậm
  electric exploder
  ngòi nổ điện
  sử dụng
  vận hành

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X