• /iks¸tempə´reiniəsnis/

  Thông dụng

  Cách viết khác extemporaneity

  Danh từ
  Tính ứng khẩu, tính tuỳ ứng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X