• Toán & tin

  chuẩn XMS
  đặc tả vùng nhớ mở rộng

  Giải thích VN: Tập các tiêu chuẩn và một môi trường điều hành mà mọi chương trình phải tuân theo để có thể truy cập vào bộ nhớ mở rộng. Do các hãng AST Research, Intel Corporation, Lotus Development, và Microsoft Corporation hợp tác biên soạn. XMS yêu cầu phải có một trình tiện ích gọi là trình quản lý bộ nhớ mở rộng ( extended memory manager), ví dụ như HIMEM. SYS (được cung cấp cùng với DOS phiên bản 5. 0 trở lên và Microsoft Windows). Trong chế độ Standard và chế độ 386 Enhanced, Windows sẽ để cho các trình ứng dụng MS-DOS sử dụng tất cả bộ nhớ mở rộng có sẵn, làm cho các chương trình đó phù hợp với các quy định hướng dẫn XMS; điều này hầu hết các trình ứng dụng phổ biến hiện nay đều thực hiện. Trong thực tế, nhiều trình ứng dụng MS-DOS hiện nay đã sử dụng được bộ nhớ mở rộng mà không cần sự trợ giúp của Windows.

  Điện tử & viễn thông

  thông số kỹ thuật của bộ nhớ mở rộng

  Kỹ thuật chung

  đặc tả bộ nhớ mở rộng

  Giải thích VN: Tập các tiêu chuẩn và một môi trường điều hành mà mọi chương trình phải tuân theo để có thể truy cập vào bộ nhớ mở rộng. Do các hãng AST Research, Intel Corporation, Lotus Development, và Microsoft Corporation hợp tác biên soạn. XMS yêu cầu phải có một trình tiện ích gọi là trình quản lý bộ nhớ mở rộng ( extended memory manager), ví dụ như HIMEM. SYS (được cung cấp cùng với DOS phiên bản 5. 0 trở lên và Microsoft Windows). Trong chế độ Standard và chế độ 386 Enhanced, Windows sẽ để cho các trình ứng dụng MS-DOS sử dụng tất cả bộ nhớ mở rộng có sẵn, làm cho các chương trình đó phù hợp với các quy định hướng dẫn XMS; điều này hầu hết các trình ứng dụng phổ biến hiện nay đều thực hiện. Trong thực tế, nhiều trình ứng dụng MS-DOS hiện nay đã sử dụng được bộ nhớ mở rộng mà không cần sự trợ giúp của Windows.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X