• /iks´tenjuətəri/

  Thông dụng

  Tính từ
  Làm giảm nhẹ tội, giảm khinh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X