• /eks´tə:mi¸neitə/

  Thông dụng

  Danh từ
  Người triệt, người tiêu diệt, người huỷ diệt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X