• Toán & tin

  bộ lưu trữ hỗ trợ

  Kỹ thuật chung

  bộ lưu trữ ngoài

  Giải thích VN: Là phương tiện lưu trữ dữ liệu ngoài bộ nhớ trong máy tính như đĩa cứng, đĩa mềm, băng từ.

  bộ lưu trữ phụ
  bộ nhớ ngoài

  Giải thích VN: Là phương tiện lưu trữ dữ liệu ngoài bộ nhớ trong máy tính như đĩa cứng, đĩa mềm, băng từ.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X