• Toán & tin

    mạng nội bộ mở rộng

    Giải thích VN: Thuật ngữ extranet được hình thành từ intranet, mô tả các hệ thống mạng nội bộ được xây dựng theo kỹ thuật Internet như TCP/IP, và các giao thức Web như HTTP (Hypertext Transfer Protocol: giao thức truyền siêu văn bản). Các tổ chức độc lập cần nối kết hệ thống mạng của họ lại với nhau để tiến hành giao dịch kinh doanh hay trao đổi các thông tin, bằng cách sử dụng các kỹ thuật giống như Internet và Web - do đó hình thành thuật ngữ extranet. Các hệ thống extranet là các nối kết xuyên doanh nghiệp được xây dựng trên các đường thuê bao riêng hay nối kết Internet bảo đảm, cho phép các doanh nghiệp và mọi người thiết lập các quan hệ kinh doanh an toàn. Chú ý rằng extranet không phải là một thuật ngữ chính thức. Có lẽ nó xuất hiện đầu tiên trong một ấn bản nào đó và đã nhanh chóng được dùng trong cộng đồng công nghiệp mạng bởi vì nó mô tả một cách rõ rệt về khái niệm liên kết giữa các doanh nghiệp.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X