• Môi trường

    Thủ tục chiết xuất (độc EP)
    Việc xem xét độc tính qua một quá trình lọc chắt; nếu một lượng chất độc cô đặc có thể được chắt lọc từ một chất thải thì chất thải đó được xem là nguy hiểm, tức “có độc EP”.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X