• /iks´træktiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Chiết, trích
  Khai khoáng
  extractive industry
  công nghiệp khai khoáng

  Danh từ

  Vật chiết, chất chiết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X