• /iks´tri:mnis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Tính vô cùng, tính tột bực, tính tột cùng, tính cực độ
  Tính khắc nghiệt, tính quá khích; tính cực đoan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X