• /´ekstrikəbl/

  Thông dụng

  Tính từ
  Có thể gỡ ra được, có thể giải thoát được
  (hoá học) có thể tách ra được, có thể cho thoát ra

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X