• /iks´tru:siv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Ấn ra, đẩy ra

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đùn ra
  phun trào
  extrusive body
  thể phun trào
  extrusive rock
  đá phun trào
  extrusive sheet
  lớp phủ phun trào

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X