• /´eksju¸deit/

  Thông dụng

  Danh từ
  Chất dò rỉ
  Tính từ
  Tiết dịch; ứa giọt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X