• /¸eksju´deiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự rỉ, sự ứa
  (sinh vật học) dịch rỉ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  chỗ nứt
  rỉ
  sự rò
  sự rò nước
  sự tách lỏng
  sự thấm ra
  tách lỏng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X