• Thành ngữ

    Ăn miếng trả miếng
    Mắt đền mắt (răng đền răng)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X