• /´ailit/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lỗ xâu (dây...)
  Lỗ nhìn
  Lỗ châu mai
  Mắt nhỏ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  vành nhỏ

  Kỹ thuật chung

  lỗ nhỏ
  lỗ xâu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X