• Môi trường

    Fluorocarbon (FCs)
    Các hợp chất hữu cơ tương tự hydrocacbon trong đó một hay nhiều nguyên tử hydro được thay thế bằng nguyên tử fluor. Từng được dùng ở Mỹ làm chất đẩy cho bình xịt trong nhà, giờ chúng được tìm thấy chủ yếu trong các bộ tản nhiệt và ở một

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X